สร้าง page template ให้ธีม helpguru เพื่อแสดงผลการ custom field จากปลั๊กอิน Toolset Type

ตัวเว็บคือระบบจัดการความรู้หรื knowledge management สำหรับจัดการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทดูแลหรือได้จัดสร้างมาแล้ว

  • แสดงผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่มีฟิลด์ตามที่กำหนดประมาณ 40 กว่าฟิลด์
  • สร้าง page template เพื่อแสดงผลตามที่ลูกค้าได้ออกแบบมา
สร้าง page template เพื่อแสดงผลการ custom field จากปลั๊กอิน Toolset Type

ผลลัพธ์งานโม

  • ใช้การจัดการฟิลด์ด้วยปลั๊กอิน Toolset Types จัดการฟิลด์ด้วยปลั๊กอิน Toolset Types
  • สร้าง page template เพื่อแสดงผลตามที่ลูกค้าได้ออกแบบมา