เขียนปลั๊กอินระบบอัพเดทข้อมูลออเดอร์ woocommerce กับ google sheet แบบเรียลไทม์

  • ต้องการระบบอัพเดทข้อมูลออเดอร์ของ woocommerce กับ google sheet แบบเรียลไทม์ คือเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว ข้อมูลออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อและชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งจะปรากฎใน google sheet ทันที
  • ต้องการให้ระบบดังกล่าว รองรับการแปลภาษา ( Multilingual )
  • ต้องการให้ระบบดังกล่าว สามารถตั้งค่าชื่อคอลัมน์ใน Google sheet ได้
  • ต้องการให้ระบบดังกล่าว ยกเลิกการใช้งาน google code ได้ กล่าวคือ ยกเลิกการใช้ google sheet ของแอดมิน A ในระบบ และเปลี่ยนมาใช้งาน google sheet ของแอดมิน B แทน
  • ต้องการให้ระบบดังกล่าว สามารถสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมใน worksheet ได้  เช่น ชื่อสินค้า, เลข SKU ของสินค้า และราคาสินค้า

ผลลัพธ์งานโม

  1. เขียนปลั๊กอินระบบอัพเดทข้อมูลออเดอร์ของ woocommerce กับ google sheet แบบเรียลไทม์ คือเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว ข้อมูลออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อและชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งจะปรากฎใน google sheet ทันที ซึ่งระบบรองรับการแปลภาษา ( Multilingual ) ด้วย
  2. สามารถยกเลิกการใช้งาน google code ได้ กล่าวคือ สามารถยกเลิกการใช้ google sheet ของแอดมิน A ในระบบ และเปลี่ยนมาใช้งาน google sheet ของแอดมิน B แทน
  3. สามารถสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมใน worksheet ได้  เช่น ชื่อสินค้า, เลข SKU ของสินค้า และราคาสินค้า
  4. สามารถตั้งค่าชื่อคอลัมน์ใน Google sheet ได้