เขียน shortcode ระบบให้คะแนน rating ของเว็บหน่วยงานราชการ

ลูกค้าต้องการระบบหน้าบ้านที่มีการให้คะแนนตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน ตัวอย่างดังเว็บหน่วยงานราชการไทยทั่วไป

ระบบให้คะแนน rating ของเว็บหน่วยงานราชการ คือ ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถให้คะแนน และดูคะแนนได้จากหน้าบ้านของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน เพื่อเป็นการวัดผลคุณภาพของเว็บไซต์หน่วยงานราชการนั้นๆ ซึ่งปกติจะมีคะแนนอยู่ที่ 1-5 คะแนน โดยการแสดงผลจะเป็นกราฟและจำนวนผู้ที่ให้คะแนนแต่ละคะแนน เช่น 1 คะแนน (10 คน), 2 คะแนน (14 คน), 3 คะแนน (14 คน), 4 คะแนน (60 คน), 5 คะแนน (124 คน)

ผลลัพธ์งานโม

shortcode สำหรับนำไปวางเพื่อแสดงผลระบบให้คะแนน rating ของเว็บหน่วยงานราชการ ที่สร้างขึ้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
  1. ส่วนให้คะแนน ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถให้คะแนนได้แค่วันละ 1  ครั้งเท่านั้น แสดงผลดังรูปด้านล่าง shortcode rating system for thai government agency website rating design
  2. ส่วนแสดงผลคะแนน แสดงผลดังรูปด้านล่าง shortcode rating system for thai government agency website graph result design