เขียนปลั๊กอิน woocommerce เพื่อให้หน้า cart มีฟิลด์สำหรับกรอกส่วนลดได้ เมื่อ update cart จะไปสร้างคูปองตามจำนวนส่วนลดให้อัตโนมัติ

  •  admin / shop manager สามารถลดราคาสินค้าได้แบบเรียลไทม์และเฉพาะออเดอร์นั้นๆ เท่านั้น โดยลดราคาในรูปแบบ ราคา(บาท) และ เปอร์เซ็นต์
  • เมื่อกดปุ่ม update cart จะไปสร้างคูปองส่วนลดให้อัตโนมัติ

ผลลัพธ์งานโม

  • ทำให้หน้าตระกร้าสินค้าของ woocommerce มีฟิลด์สำหรับกรอกส่วนลดในรูปแบบ ราคา(บาท) และ เปอร์เซ็นต์เขียนปลั๊กอิน woocommerce เพื่อให้หน้า cart มีฟิลด์สำหรับกรอกส่วนลดได้ เมื่อ update cart จะไปสร้างคูปองตามจำนวนส่วนลดให้อัตโนมัติ
  • เมื่อ update cart จะไปทำการสร้างคูปองส่วนลด woocommerce ตามจำนวนที่ได้กรอกในฟิลด์ส่วนลดที่ได้เขียนเพิ่มขึ้นมา เมื่อ update cart จะไปทำการสร้างคูปองส่วนลด woocommerce ตามจำนวนที่ได้กรอกในฟิลด์ส่วนลดที่ได้เขียนเพิ่มขึ้นมา
  • และเมื่อไปที่หลังบ้านจะพบคูปองที่เพิ่งสร้างอยู่ด้วย สร้างคูปองที่หลังบ้านจากหน้า cart ของ woocommerce