เขียนปลั๊กอิน wordpress & woocommerce เพื่อปริ้นใบจ่าหน้าซองพัสดุและลิสต์สินค้า เพื่อจัดการการแพคสินค้า

ลูกค้าต้องการระบบที่มาช่วยเหลือในส่วนของการแพคสินค้า ซึ่งจากเดิมลูกค้าต้องคอยก็อปปี้ข้อมูลลูกค้าไปวางในเวิร์ด แล้วปริ้นออกมาเพื่อนำมาตัดและแปะลงกล่องพัศดุ นอกจากนี้ลิสต์สินค้าก็ต้องมากรอกจำนวนการสั่งซื้ออีกครั้งลง excel เพื่อปริ้นลิสต์ในการแพคสินค้าออกมา ซึ่งทำให้เสียเวลามาก และมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ลูกค้าจึงมีความต้องการของระบบดังนี้

 •  สามารถเลือกได้ว่าจะปริ้นออเดอร์อะไรออกมาบ้างโดยทำเป็น checkbox
  • สามารถปริ้นสิสต์รายการสินค้าที่ต้องแพคตามเลขออเดอร์ที่ได้เลือกไว้
  • ปริ้นใบจ่าหน้าซองพัศดุ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงชื่อผู้ส่งหรือไม่ หรือปริ้นแค่ข้อมูลผู้รับเท่านั้น และสามารถเลือกจำนวนกล่องได้เช่น ออเดอร์หมายเลข x123 ต้องใช้ กล่องไปรษณีย์ 3 กล่อง ระบบก็ต้องสามารถปริ้น ใบจ่าหน้าซอง มา 3ใบที่เหมือนกันเพื่อแปะทั้ง 3 กล่อง
 • เมื่อแพคเรียบร้อยสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น “completed” หรือ “ส่งของเรียบร้อยแล้ว” ได้ ตามหมายเลขออกเดอร์ที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้า
 • มีปุ่มให้คลิกเพื่อแสดง popup ลิสต์สินค้าในออเดอร์ที่ต้องการได้ว่ามีอะไรบ้าง
 • สามารถค้นหาออเดอร์ได้ โดยต้องสามารถฟิลเตอร์ได้ดังนี้
  • ตามช่วงวันที่ระบุ
  • ตามชื่อลูกค้า
  • ตามเลขออเดอร์
  • ตามชื่อสินค้า
  • ตามหมวดหมู่สินค้า
 • สามารถจัดเรียงการแสดงผลออเดอร์ได้
  • ตามชื่อลูกค้า
  • ตามหมายเลขออเดอร์
  • ตามยอดสั่งซื้อ
  • ตามวันเวลาสั่งซื้อ

ผลลัพธ์งานโม

 • การใช้งานตาม requirement ส่วนใหญ่เป็นดังภาพฟิจเจอร์ข้างต้น
 • การตั้งค่าการปริ้นใบจ่าหน้าซองและลิสต์สินค้า สามารถตั้งค่าได้ดังนี้ การตั้งค่าการปริ้นใบจ่าหน้าซองและลิสต์สินค้า สามารถตั้งค่าได้ดังนี้