เขียนปลั๊กอิน woocommerce / wordpress เพื่อจัดการแค่สถานะสต็อกของสินค้าโดยไม่มีการจัดการจำนวนสต็อก

ลูกค้าต้องการระบบจัดการสถานะสินค้าที่ใช้งานได้ง่ายๆ  และจัดการได้ภายในหน้าเดียว
**โดยลูกค้าไม่มีการรเปิดใช้ “Enable stock management at product level
เนื่องจากระบบ woocommerce ปกติต้องเข้าไปที่หน้า edit แต่ละสินค้าเพื่อจัดการสถานะสินค้าทำให้ต้องเปิดหน้าเว็บหลายๆ หน้าและต้องเลื่อนลงมาหาฟิลด์ที่ต้องการเปลียนแปลง การดำเนินการแบบนี้กับสินค้าหลายๆ ชิ้นจะทำให้เสียเวลาไปอย่างมาก

สถานะสินค้าแบบเป็น 3 สถานะดังนี้

  • In Stock
  • Out Of Stock
  • Pre-Order (Allow backorders?)

ผลลัพธ์งานโม

  1. สร้างตารางแสดงลิสต์สินค้าทั้งหมดไว้ในหน้าเดียว และสามารถค้นหาได้ด้วยชื่อสินค้าด้วยสคริป js ทำให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
  2. สร้างสีแสดงสถานะ พร้อมปุ่มเปลี่ยนแปลงสถานะ โดยสามารถเปลี่ยนสถานะได้ภายในคลิกเดียว