เขียนปลั๊กอิน wordpress ระบบสั่งซื้อด้วยไฟล์ excel

  1. ลูกค้าดาวน์โหลดเทมเพลต์ไฟล์ออเดอร์ ( excel ) ไปทำการกรอกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยจึงอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ และสร้างออเดอร์ใหม่ โดยมีสถานะรอตรวจสอบ
  2. ออเดอร์มีสถานะทั้งหมด 7 สถานะ คือ รอตรวจสอบ, จัดเตรียม, แจ้งยอด, ส่งสินค้า, ค่าขนส่ง, เสร็จสิ้น และ ยกเลิก
  3. admin สามารถเปลี่ยนสถานะได้จากหลังบ้าน พร้อมทั้งสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ร่วมถึงส่งโน๊ตถึงลูกค้า และแชร์ไฟล์ที่ต้องการให้ลูกค้าบางคน
  4. ลูกค้าสามารถดูความเคลื่อนไหวของสถานะออเดอร์ได้จากหน้าบ้าน
  5. ต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึงไฟล์จากผู้อื่น นอกจาก admin และ เจ้าของไฟล์

ผลลัพธ์งานโม

  1. สร้าง Custome post type เพื่อเก็บข้อมูลออเดอร์ และมีการแสดงผลที่หลังบ้าน และสามารถ filter ได้ดังภาพ เขียนปลั๊กอิน wordpress ระบบสั่งซื้อด้วยไฟล์ excel
  2. admin สามารถแก้ไขข้อมูลที่ต้องการผ่าน quick edit เขียนปลั๊กอิน wordpress ระบบสั่งซื้อด้วยไฟล์ excel
  3. หน้าบ้านแสดงออเดอร์ของลูกค้า พร้อมปุ่มดาวน์โหลด และ อัพโหลดออเดอร์ หน้าบ้านแสดงออเดอร์ของลูกค้า พร้อมปุ่มดาวน์โหลด และ อัพโหลดออเดอร์
  4. เขียนระบบป้องกันการเข้าถึงไฟล์ด้วย url โดยตรง พร้อมการตรวจสอบสิทธิ์