เขียน wordpress shortcode เพื่อแสดง popular post ใน sidebar ของหน้า blog พร้อมระบบนับยอดวิว

  • ต้องการให้ popular post ( บทความที่ได้รับความนิยม ) ใน sidebar ของหน้า blog แสดงผลเหมือนเว็บตัวอย่าง
  • ต้องการให้หมวดหมู่ใน sidebar ของหน้า blog แสดงผลเหมือนเว็บตัวอย่าง

ผลลัพธ์งานโม

  • เขียน wordpress shortcode เพื่อแสดง popular post ใน sidebar ของหน้า blog พร้อมระบบนับยอดวิว