รับเขียน Plugin WordPress Woocommerce

1. Gathering Information & Requirement

รวบรวมความต้องการและพูดคุยถึงเป้าหมายของลูกค้า

2. Workflow & Wireframe

ทางเราจะทำการออกแบบโฟลว์การทำงานของระบบ และหน้าเว็บคร่าวๆ ( Wireframe ) ให้คุณลูกค้าเห็นภาพระบบมากที่สุดในเวลาอันสั้น

3. Review Wireframe

ทางเราส่ง Wireframe พร้อมอธิบายการทำงานให้ลูกค้าเห็นภาพ

4. Sol Wireframe

ปรับแก้ Wireframe ตามความต้องการของลูกค้า

5. Coding

เริ่มเขียนปลั๊กอิน

6. Testing & Document

ทีมงานทำการทดสอบระบบ และจัดเตรียมคู่มือที่จำเป็นในการใช้งาน

7. Review

ทีมงานส่งคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งเว็บไซต์ที่อยู่ภายใน Server ของเรา ให้ทางลูกค้าทดลองใช้งาน

8. Debug

หากลูกค้าทดลองใช้งานแล้วพบปัญหา ทีมงานจะดำเนินการแก้ปัญหาหรือปรับบางอย่างเล็กน้อย

9. Launch

ส่งมอบไฟล์ปลั๊กอินให้ทางลูกค้า หรือเข้าไปติดตั้งให้ (หากลูกค้าต้องการ)

10. Maintenance

ดูแลซัพพอร์ตการใช้งาน และแก้ปัญหาที่ตรวจพบ