รับเขียน Theme WordPress Woocommerce

Process การดำเนินงาน

1. Gathering Information & Requirement

เก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้า และแม่แบบของธีมซึ่งลูกค้าเลือกส่งให้เรา 1 รูปแบบจากทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้

  • ไฟล์ Photoshop
  • ไฟล์ HTML + CSS + JS
  • URL ของเว็บตัวอย่างที่ต้องการให้สร้างเป็นธีม

2. Theme Development

เริ่มพัฒนาธีมตามแม่แบบที่มี

3. Testing & Document

ทีมงานของเราทำการทดสอบระบบ และจัดเตรียมคู่มือที่จำเป็นในการใช้งาน

4. Review

ทีมงานส่งคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งเว็บไซต์ที่อยู่ภายใน Server ของเรา ให้ทางลูกค้าทดลองใช้งาน

5. Debug

หากลูกค้าทดลองใช้งานแล้วพบปัญหา ทีมงานจะดำเนินการแก้ปัญหาหรือปรับบางอย่างเล็กน้อย

6. Launch

ส่งมอบไฟล์ธีมให้ทางลูกค้า หรือเข้าไปติดตั้งให้ (หากลูกค้าต้องการ)

7. Maintenance

ดูแลซัพพอร์ตการใช้งาน และแก้ปัญหาที่ตรวจพบ