วิธี Activate ปลั๊กอิน COWMEIN 2C2P WOOCOMMERCE AUTO REDIRECT

  1. ติดตั้งและ Activated ปลั๊กอิน
  2. ไปที่ setting หรือ “ตั้งค่า” คลิกที่เมนู “Cmn 2c2p redirect” ดังรูป
    cowmein setting menu activated key
  3. กรอกคีย์ที่ได้รับในช่อง Activate key ดังรูป
    cowmein setting menu activated key insert key
  4. จากนั้นกด “save” หรือ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หากคีย์ถูกต้องจะแสดงตัวอักษรสีเขียว “Activated” ดังรูป
    cowmein setting menu activated key activated