โมปลั๊กอิน 2C2P Payment gateway สำหรับ woocommerce

  • ต้องการให้จากเดิมเมื่อกด “ชำระเงิน” ผ่าน 2C2P Payment gateway แล้วลูกค้าจะต้อง กด “Pay via 2c2p” อีกครั้ง(ดังภาพด้านบน) ถึงจะไปที่หน้าเว็บ 2C2P ซึ่งทำให้เกิด UX ที่ไม่ดีนักเพราะต้องมาคลิกเพิ่มโดยไม่จำเป็น และที่สำคัญเพื่อลดช่วงเวลาที่ทำให้ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้าของเรา

ผลลัพธ์งานโม

  • ระบบจะพาไปยังเว็บไซต์ 2C2P ให้อัตโนมัติ โดยไม่มีหน้าเว็บให้กด "Pay vis 2c2p" ดังปัญหาก่อนหน้า