โมปลั๊กอิน Advanced Contact form 7 DB ให้แสดงคะแนนสะสมเมื่อค้นหาด้วยฟิลด์เบอร์โทร

  • ต้องการให้ลูกค้าสามารถเช็คคะแนนสะสมของตนเองได้ โดยการกรอกเบอร์โทรและกดปุ่มค้นหา

ผลลัพธ์งานโม

  • โม ปลั๊กอิน Advanced Contact form 7 DB ให้ดึงข้อมูลจาก Advanced Contact form 7 DB ในส่วนของ Point ที่เบอร์โทรนั้นๆ มีมาแสดงเมื่อกรอกเบอร์โทรและกดปุ่มค้นหา ดังรูป modify Advanced Contact form 7 DB show point when search by phone no.