โม wordpress plugin “Caldera Forms” ให้เมื่อกด submit มีการสร้างรหัสชิงรางวัลขึ้นมาจากนั้นส่งไปให้ผู้กรอกทางเมล์

 • ฟอร์มข้อมูลประกอบด้วย
  • ชื่อ-สกุล
  • เบอร์โทร
  • อีเมล์
  • ไลน์ไอดี
  • เลขสลิปสินค้า
  • ภาพถ่ายสลิป
 • เงื่อนไข
  • เลขสลิปห้ามซ้ำ
 • เมื่อกด sumit ข้อมูลระบบจะทำการเจ็นรหัสลับส่งไปให้ลูกค้าทางอีเมล์
 • สามารถ export ข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็น excel ได้

ผลลัพธ์งานโม

 • สร้างแบบฟอร์มตามที่ลูกค้าต้องการโดยใช้ Caldera Form สร้างแบบฟอร์มโดยใช้ Caldera Form
 • เจ็นรหัสลับ Caldera Form ไม่สามารถเจ็นรหัสได้ จึงข้อเขียนโค้ดเพื่อโมเพิ่มในส่วนนี้
 • ทำการ HOOK เพื่อดักแก้ข้อมูลก่อนส่งอีเมล์ โดยให้มีข้อมูลของ รหัสที่เราเจ็นเพิ่มเข้าไปด้วย
 • ในส่วนของการ Export Caldera Form สามารถทำได้อยู่แล้ว