โมหน้า checkout ของ woocommerce ให้ใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมสำหรับเว็บคอร์สสอนออนไลน์ด้วย LearnPress

  • ตัด billing address และ shipping address ออกไปเพราะไม่จำเป็นสำหรับคอร์สสอนออนไลน์
  • เพิ่มภาพสินค้าเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือและสวยงาม และปรับรูปแบบการแสดงผล รายการสั่งซื้อ
  • ปรับตำแหน่งการวางโซนชำระเงิน
  • ตัดปุ่ม “checkout” ออกไป เพื่อให้เมื่อคลิกเลือก “ช่องทางชำระเงิน” จะเป็นการ “checkout” ให้ทันที

ผลลัพธ์งานโม