โมปลั๊กอิน CHmanager ระบบจองห้องพัก เพิ่มระบบ Blocked Date

พอร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค “โมปลั๊กอิน CHMANAGER ให้สามารถทำงานร่วมกับธีม SOHO HOTEL”

CHmanager คือ ปลั๊กอินจัดการห้องพักที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการโมเพื่อเพิ่มระบบและปรับแต่งให้ใช้งานร่วมกับธีม Soho Hotel ซึ่งเป็นธีมสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ท

  • ลูกค้าต้องการเพิ่มระบบ Blocked Date เพื่อ เปิด-ปิด ห้องพักในวันที่กำหนด หากปิดห้อง ทุกห้องในวันนั้น จะไม่สามารถจองได้

ผลลัพธ์งานโม

  • เพิ่ม ปุ่มเปิด ( สีเขียว ) และ ปุ่มปิด ( สีแดง ) ที่่ด้านบนของวันที่ในปฏิทิน เพื่อให้กด เปิดและปิด ห้องพักได้ในปุ่มเดียว โดยคลิก 1 ครั้ง เพื่อ block และ คลิกอีกครั้งเพื่อ unblock ในวันที่ต้องการ