โมปลั๊กอิน CHmanager ระบบจองห้องพัก ให้เพิ่มห้องพักอัตโนมัติในธีม Soho Hotel หลังจากเพิ่มห้องพักในระบบ CHmanager

พอร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค “โมปลั๊กอิน CHMANAGER ให้สามารถทำงานร่วมกับธีม SOHO HOTEL”

CHmanager คือ ปลั๊กอินจัดการห้องพักที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการโมเพื่อเพิ่มระบบและปรับแต่งให้ใช้งานร่วมกับธีม Soho Hotel ซึ่งเป็นธีมสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ท

  • ความต้องการของลูกค้า คือ เมื่อมีการเพิ่มหรืออัพเดทข้อมูลห้องพักในระบบ CHmanager ที่ส่วนของ Backend ระบบจะทำการเพิ่มและอัพเดทข้อมูลห้องพักที่เป็น Post type ชนิด accommodation ของธีม Soho Hotel ด้วย เพื่อใช้แสดงผลในส่วนของ Frontend ที่มีรูปแบบสวยงามและเป็น pattern ของธีมอยู่แล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้างธีมหรือออกแบบหน้าเว็บใหม่

ผลลัพธ์งานโม

  • ใช้ชื่อห้องเป็น Title ของ Post type ชนิด accommodation และใช้ราคาเป็น Pricing Option ซึ่งจะลิงก์กันอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มห้องหรืออัพเดทข้อมูลห้อง modify chmanager booking plugin once add room to soho hotel theme