โมปลั๊กอิน CHmanager ระบบจองห้องพักให้สามารถชำระเงินผ่าน Paypal ได้

พอร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค “โมปลั๊กอิน CHMANAGER ให้สามารถทำงานร่วมกับธีม SOHO HOTEL”

CHmanager คือ ปลั๊กอินจัดการห้องพักที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการโมเพื่อเพิ่มระบบและปรับแต่งให้ใช้งานร่วมกับธีม Soho Hotel ซึ่งเป็นธีมสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ท

  • จากพอร์ตก่อนหน้า ทางเราได้ดำเนินการ โมปลั๊กอิน CHmanager ระบบจองห้องพักให้สามารถบันทึกภาพรายละเอียดการจองลงเครื่องลูกค้าได้ ซึ่งจะบันทึกภาพได้หากผู้จองห้องพักเลือกการชำระเงินเป็นแบบ promptpay หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร แต่ยังมีช่องทางชำระเงินอีกทางหนึ่งคือ Paypal ซึ่งไม่จำเป็นต้องบันทึกภาพใดๆ เนื่องจากหากชำระเงินเสร็จสิ้น การจองก็จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ  ( สถาะนะการจอง : จ่ายเงินแล้ว ) ต่างกับช่องทางชำระเงิน 2 แบบแรกที่จะมีสถานะการจองเป็น “รอการชำระเงิน” ทางเราจึงต้องดำเนินการเขียนระบบเพิ่ม เพื่อเชื่อมต่อกับ API ของ Paypal ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง

ผลลัพธ์งานโม

  • จัดทำส่วนการตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลบัญชีของโรงแรม กับ Paypal API ด้วย
  • ตัวอย่างข้อมูลการสั่งซื้อจากบัญชีผู้จองห้องพัก modify chmanager booking plugin paypal customer order detail
  • เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบจะพามาหน้าแสดงคำขอบคุณและรายละเอียดการจอง ดังรูป modify chmanager booking plugin paypal completed payment back to hotel
  • ตัวอย่างข้อมูลการสั่งซื้อจากบัญชีเจ้าของโรงแรม ดังรูป
modify chmanager booking plugin paypal store or hotel order detail