โมหน้าตาเอกสารจากปลั๊กอิน WooCommerce Print Invoice & Delivery Note พร้อมเพิ่มใบเสร็จ/ใบกำกับ

เนื่องจากงานนี้เป็นงานต่อเนื่องจากงานโมปลั๊กอิน woocommerce pos จึงมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อนหน้า โม woocommerce pos ให้สามารถออกใบเสนอราคา และ ตัดสต็อกพร้อมเปลี่ยนสถานะเป็น complete

สิ่งที่เพิ่มเติมมา

  • ในส่วนหลังบ้านที่ตาราง woocommerce order ต้องการเพิ่มปุ่มปริ้น “ใบเสนอราคา” และ “ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี”
  • ปรับหน้าตาเอกสาร “ใบเสนอราคา” และ “ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี”  ให้แสดงผลตามมาตรฐานของประเทศไทย

ผลลัพธ์งานโม

  • ในส่วนหลังบ้านที่ตาราง woocommerce order ต้องการเพิ่มปุ่มปริ้น "ใบเสนอราคา" และ "ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี" ตาราง woocommerce order เพิ่มปุ่มปริ้น "ใบเสนอราคา" และ "ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี"
  • เปลี่ยนแปลงรูปแบบ template ของเอกสารดังนี้
    • template เดิมจากปลั๊กอิน WooCommerce Print Invoice & Delivery Note template เดิมจากปลั๊กอิน WooCommerce Print Invoice & Delivery Note
    • template ที่ผ่านการโม template ที่ผ่านการโมปรับหน้าตาและเพิ่มส่วนลดและภาษี