โมปลั๊กอิน Dokan Multivendor ให้ร้านค้าสามารถกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อนำไปแสดงที่ Woocommerce Order

ปลั๊กอิน Dokan คือปลั๊กอินสำหรับสร้างตลาดออนไลน์หรือ Market Place

โดยระบบเดิมๆ Dokan มีให้กรอกบัญชีธนาคาแต่เป็นสำหรับให้ admin เห็นเพื่อชำระเงินให้กับร้านค้า แต่ทางลูกค้าต้องการให้ลูกค้าชำระให้ร้านค้าโดยตรงผ่านบัญชีธนาคาร และอยากให้กรอกได้หลายบัญชีธนาคาร

ผลลัพธ์งานโม

  • เพิ่มฟอร์มให้ร้านค้ากรอกข้อมูลบัญชีธนาคารแบบ Textarea เพื่อให้กรอกข้อมูลบัญชีได้หลายบัญชีตามต้องการ
  • นำข้อมูลที่ได้ไปแสดงที่หน้า checkout และ thank you และ view order ของ woocommerce