โมปลั๊กอิน Dokan Multivendor ซ่อนปุ่ม Add to cart จากลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแบบ Premium

ปลั๊กอิน Dokan คือปลั๊กอินสำหรับสร้างตลาดออนไลน์หรือ Market Place

ลูกค้าต้องการให้ สมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแบบ Premium สามารถทำการสั่งซื้อหรือกด Add to cart ได้

ผลลัพธ์งานโม

  • ซ่อนปุ่ม Add to cart จากลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแบบ Premium