โมปลั๊กอิน Dokan Woocommerce Multivendor ให้แต่ละร้านค้าสามารถรับการแจ้งเตือนออเดอร์ใหม่ผ่าน Line Notify ได้

  • ต้องการให้ร้านค้าแต่ละร้านสามารถตั้งค่า Line notify Token ของตนเอง เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์เข้าได้

Line Notify คือ บริการจากไลน์ ที่มีไว้สำหรับรับการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านไลน์ เช่น แจ้งเตือนสภาพอากาศ ( ผ่าน IFTTT ), แจ้งเตือนออเดอร์มาใหม่ ( ต้องใช้ Woocommerce Add-on ) และการแจ้งเตือนอื่นๆ  ซึ่งสามารถศึกษาและใช้งานได้ที่ https://notify-bot.line.me/th/

ผลลัพธ์งานโม

  • เพิ่มเมนู และ หน้าการตั้งค่า Line Notify Token ในส่วนเดียวกับ Dokan Setting ดังรูป dokan add setting menu line notify token
  • มีการตรวจสอบไปยังทาง Line ว่า Token ที่กรอกถูกต้องหรือไม่ ดังรูป dokan line notify check error
  • หากกรอก Token ถูกต้อง ร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน Line notify ดังรูป
  • dokan new order to line notify