โมปลั๊กอิน woocommerce POS ให้แสดงแค่ข้อมูลออเดอร์และลูกค้าที่สร้างจากระบบ POS เท่านั้น ไม่รวมกับข้อมูลจาก Dokan และเป็นข้อมูลของ Vendor นั้นเท่านั้น

พอร์ตนี้เป็ส่วนหนึ่งของโปรเจค “โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้ใช้งานร่วมกับ WooCommerce POS”

  • จากการโมก่อนหน้า โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้สินค้าที่อยู่ภายในระบบ POS ต้องเป็นสินค้าเฉพาะของ Vendor นั้นเท่านั้น ทางเราได้โมให้ Vendor สามารถเข้าใช้งาน POS ได้แล้ว และแสดงสินค้าเฉพาะของ Vendor นั้นๆ เท่านั้น  งานนี้จึงเป็นการดำเนินการตามความต้องการอีกข้อหนึ่ง คือ ลูกค้าต้องการให้ ข้อมูลลูกค้า และ ออเดอร์ ต้องเป็นข้อมูลเฉพาะของ Vendor นั้นๆ เท่านั้นด้วยเช่นกัน
  • นอกจากนี้ข้อมูล ลูกค้า และ ออเดอร์ที่แสดงในระบบ POS จะต้องถูกสร้างจากปลั๊กอิน WooCommerce POS เท่านั้น แยกส่วนไม่ให้ปนกับออเดอร์จาก Dokan แม้จะเป็นข้อมูลของ Vendor นั้นๆ เหมือนกันก็ตาม

ผลลัพธ์งานโม

  • จากเดิมเมื่อ Vendor เข้าถึงหน้า POS ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้าและออเดอร์ทั้งหมดที่มีในเว็บ ซึ่งเป็นข้อมูลลูกค้าและออเดอร์ที่เป็นของ admin หรือ โดย Vendor อื่นรวมอยู่ด้วย order from woocommerce pos all order
  • หลังจากการโม Vendor หน้า POS จะแสดงข้อมูลลูกค้าและออเดอร์จาก Vendor นั้นเท่านั้น order from woocommerce pos only create from pos system
  • ออเดอร์ในส่วนของ Dokan แยกออกจากออเดอร์ของระบบ POS จากรูปก่อนหน้าจะเห็นว่ามีออเดอร์ในระบบ POS แล้ว แต่รูปด้านล่างในส่วนของออเดอร์ใน Dokan จะไม่มีออเดอร์ใดๆ หรือหากมีในอนาคตก็จะไม่ไปแสดงที่หน้าออเดอร์ของ POS dokan order and woocommerce pos plugin