โมปลั๊กอิน DOKAN woocommerce MULTIVENDOR ให้แสดงราคาเฉพาะสมาชิกที่ login เท่านั้น

  • ต้องการให้ลูกค้าเห็นราคาสินค้าได้ เมื่อ login แล้วเท่านั้น

ผลลัพธ์งานโม

  • ผลลัพธ์การโมในหน้า shop แสดงผลดังรูป display price only login member