โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้สินค้าที่อยู่ภายในระบบ POS ต้องเป็นสินค้าเฉพาะของ Vendor นั้นเท่านั้น

พอร์ตนี้เป็ส่วนหนึ่งของโปรเจค “โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้ใช้งานร่วมกับ WooCommerce POS”

  • จากการโมก่อนหน้า โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้ใช้งานร่วมกับ WooCommerce POS ได้ ทางเราได้โมให้ Vendor สามารถเข้าใช้งาน POS ได้แล้ว งานนี้จึงเป็นการดำเนินการตามความต้องการอีกข้อหนึ่ง คือ ลูกค้าต้องการให้สินค้าที่อยู่ภายในระบบ POS ต้องเป็นสินค้าเฉพาะของในร้านของ Vendor นั้นๆ เท่านั้น

ผลลัพธ์งานโม

  • จากเดิมเมื่อ Vendor เข้าถึงหน้า POS ระบบจะแสดงสินค้าที่มีในเว็บทั้งหมด ซึ่งเป็นสินค้าที่โพสโดย admin หรือ โพสโดย Vendor อื่น ดังรูป vendor from dokan access to woocommerce pos page show all product on website
  • หลังจากการโม Vendor หน้า POS จะแสดงเพียงสินค้าจาก Vendor นั้นๆ เท่านั้น ดังรูป mo plugin dokan woocommerce pos show only product from vendor owner