โมปลั๊กอิน Dokan Woocommerce Multivendor ให้ร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงสินค้าบนเว็บหรือไม่ ( ระบบช่วยขาย )

พอร์ตนี้เป็ส่วนหนึ่งของโปรเจค “โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้ใช้งานร่วมกับ YITH WOOCOMMERCE AFFILIATES”

  • เนื่องจากปลั๊กอิน Dokan Multivendor คือ ปลั๊กอินสำหรับทำ Market place โดยอนุญาติให้ user สามารถเปิดร้านและโพสขายสินค้าได้ แต่จากโปรเจคก่อนหน้าที่ทางเราดำเนินการ “โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้ใช้งานร่วมกับ YITH WOOCOMMERCE AFFILIATES” ทำให้ร้านค้าที่มาใช้บริการสามารถใช้ Dokan เป็นเพียงตัวจัดการสินค้าและใช้ POS จัดการหน้าร้าน โดยไม่จำเป็นต้องเปิดขายออนไลน์ในหน้าเว็บปกติ ( ไม่เปิดขายใน Market place ) ทางลูกค้าจึงต้องการให้ร้านค้าสามารถตั้งค่าได้เอง ว่าสินค้าใดต้องการให้ช่วยขายหรือไม่ต้องการ ( แสดงบนหน้าเว็บออนไลน์ หรือ Market place )

ผลลัพธ์งานโม

  • ผลลัพธ์การโมเป็นดังภาพ Featured ด้านบน หากร้านค้าทำการติ๊กเลือก "ให้เราช่วยขาย" สินค้าชิ้นนั้นๆ ก็จะถูกแสดงบนหน้าเว็บออนไลน์ หรือ Market place เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปสามารถสั่งซื้อได้