โมปลั๊กอิน Dokan Woocommerce Multivendor ให้ร้านค้าสามารถตั้งค่า commission และผู้ดูแลเว็บสามารถกำหนดขั้นต่ำได้

พอร์ตนี้เป็ส่วนหนึ่งของโปรเจค “โมปลั๊กอิน DOKAN MULTIVENDOR ให้ใช้งานร่วมกับ YITH WOOCOMMERCE AFFILIATES”

ผลลัพธ์งานโม

  • เดิมผู้ดูแลเว็บสามารถตั้งค่า Commission ได้อย่างเดียวเท่านั้น ที่หลังบ้าน ดังรูป dokan setting commission by admin
  • ในส่วนโพสสินค้าที่ทางเราได้โมเพิ่ม "ระบบช่วยขาย" จะดึงค่า Commission ที่ผู้ดูแลเว็บได้ตั้งไว้ มาเป็นค่าขั้นต่ำในส่วน "% ที่แบ่งให้เรา" ดังรูป mo plugin dokan multivendor setting commission by vendor frontend
  • โมเพิ่มคอลัมน์รายรับที่แท้จริง หากขายสินค้าผ่าน "ระบบช่วยขาย" ที่หน้าลิสต์รายการรวมสินค้า ดังรูป mo plugin dokan multivendor products listing show real earning