โมปลั๊กอิน DOKAN woocommerce MULTIVENDOR ในส่วนของ dropdown list สำหรับเลือกหมวดหมู่สินค้า ให้เรียงตามตัวอักษร A ถึง Z ทั้งในหน้ารวมสินค้า และ หน้าเพิ่มสินค้า หรือ แก้ไขสินค้า

  • ต้องการให้แบบฟอร์มในหน้ารวมสินค้า และ หน้าเพิ่มสินค้า หรือ แก้ไขสินค้า ในส่วนของ dropdown list  : select a category ให้แสดงผลหมวดหมู่สินค้าเรียงตามตัวอักษร A ถึง Z

ผลลัพธ์งานโม

  • ผลลัพธ์หน้ารวมสินค้า แสดงผลดังรูป display in all products pages
  • ผลลัพธ์หน้าเพิ่มสินค้า หรือ แก้ไขสินค้า แสดงผลดังรูป display in add products pages