โมปลั๊กอิน DOKAN woocommerce MULTIVENDOR ในส่วนการแสดงผลของ shortcode [dokan-my-orders] ให้ซ่อนปุ่ม view และ ให้แสดงปุ่ม print ที่มาจากปลั๊กอิน woocommerce delivery notes แทน

  • ต้องการให้หน้า dokan my order ที่มีการแสดงผลด้วย shortcode [dokan-my-orders] ที่จะทำหน้าที่แสดงตารางรายการออเดอร์ที่เคยสั่งไป ซึ่งทางลูกค้าต้องการให้โมในส่วนของคอลัมน์ action ให้ซ่อนปุ่ม view และ ให้แสดงปุ่ม print ที่มาจากปลั๊กอิน woocommerce delivery notes แทนพร้อมทั้งแก้ไขข้อความจาก print ไปเป็น view เพื่อให้ทุกครั้งการ view จะเป็นการแสดงหน้า Print preview แทน
  • ต้องการให้คนที่ไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้

ผลลัพธ์งานโม

  • โม shortcode [dokan-my-orders] ซ่อนปุ่ม view และ ให้แสดงปุ่ม print ที่มาจากปลั๊กอิน woocommerce delivery notes แทนพร้อมทั้งแก้ไขข้อความจาก print ไปเป็น view ดังรูป MODIFY1
  • โมให้คนที่ไม่ใช่สมาชิก จะไม่สามารถเห็นและกดปุ่ม add to cart ได้ ดังรูป modify for non member can not see and click add to cart button