รับปรับแก้ รับโม Theme หรือ Plugin Woocommerce

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน Theme หรือ Plugin Woocommerce ในที่นี้คือ ปลั๊กอินทุก ๆ ตัวที่ใช้งานควบคู่กับ Woocommerce หรือ ธีมที่ใช้งานร่วมกับ Woocommerce ได้

Process การดำเนินงาน

1. การเตรียมตัวก่อนโม (สำหรับลูกค้า)

ทางลูกค้าต้องทดลองใช้งานปลั๊กอิน หรือธีม Woocommerce อย่างถี่ถ้วนแล้ว ในปัจจุบันนี้แหล่งความรู้เกี่ยวกับ Woocommerce มีมายมาย ดังนั้น ทางเราจึงอยากให้คุณลูกค้าศึกษาและทดลองใช้งานปลั๊กอินอย่างถี่ถ้วนก่อน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของคุณลูกค้า เพราะหลายครั้งปัญหาที่ต้องการโม สามารถแก้ไขได้เพียงการตั้งค่าเท่านั้น

2. Gathering Information & Requirement

ทางเราจะมีแบบฟอร์มที่ให้ลูกค้ากรอก เพื่อช่วยให้ทางทีมงานเห็นภาพปัญหาและความต้องการมากยิ่งขึ้น และมีความเข้าใจที่ตรงกัน

นอกจากนี้อาจยังมีสิ่งที่ต้องขอเพิ่มจากลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับเนื้องานและสิ่งที่ลูกค้าสามารถให้เราเข้าถึงได้ เช่น

 • ไฟล์ธีม หรือ ไฟล์ปลั๊กอิน
 • Username + Password ของ Aministrator
 • ไฟล์ Migation ของทั้งเว็บไซต์

เหตุผลที่เราต้องขอข้อมูลหลายอย่าง เนื่องจากลูกค้าบางท่านคิดว่า แค่บอกชื่อปลั๊กอินกับความต้องการ ทางเราก็สามารถตีราคาได้เลย ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลดังนี้

 1. ปลั๊กอินที่มีอยู่นั้นมีมากกว่าหลายหมื่นปลั๊กอิน ทางเราต้องยอมรับว่าไม่รู้จักครบทุกตัว
 2. ต่อให้เรารู้จักปลั๊กอินตัวนั้นๆ เราก็ไม่สามารถทราบโค้ดของปลั๊กอินได้
 3. ต่อให้เราทราบโค้ดของปลั๊กอินเพราะอาจจะเคยโม ก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่า เวอร์ชั่นที่ลูกค้าใช้งานตรงกับที่ทางเราเคยโม ซึ่งส่งผลให้การตั้งค่า และ โค้ดมีการเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ การขอข้อมูลจากลูกค้าให้มากที่สุด และพูดคุยกัน สอบถามกันไปมา จนกว่าจะเห็นภาพตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีการให้ลูกค้าสอนวิธีใช้งานหรือตั้งค่าปลั๊กอินนั้นๆ ด้วย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และบางครั้งอาจจะเป็นปัญหาจากแนวทางการใช้งานของลูกค้าเองก็จะช่วยคุณลูกค้าประหยัดงบประมาณและเวลาไปได้อีก

4. Coding

จากข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับลูกค้า โปรแกรมเมอร์ของเราจะหารูปแบบการโมที่เหมาะสมหรือเป็นไปได้ที่สุดในการโม เช่น

 • แก้ไขโค้ดของธีมหรือปลั๊กอินโดยตรง
 • สร้าง Child Theme ขึ้นมาใหม่
 • สร้างปลั๊กอินขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขการทำงานปลั๊กอินเดิม

เมื่อเลือกรูปแบบได้แล้วทางโปรแกรมเมอร์จึงเริ่มการโมต่อไป

5. Testing & Document

ทีมงานของเราทำการทดสอบระบบ และจัดเตรียมคู่มือที่จำเป็นในการใช้งาน

6. Review

ทีมงานจัดส่งคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งเว็บไซต์ที่อยู่ภายใน Server ของเรา ให้ทางลูกค้าทดลองใช้งาน

7. Debug

หากลูกค้าทดลองใช้งานแล้วพบปัญหา ทีมงานจะดำเนินการแก้ปัญหาหรือปรับบางอย่างเล็กน้อย

8. Launch

ส่งมอบไฟล์ธีมหรือปลั๊กอินให้ทางลูกค้า หรือเข้าไปติดตั้งให้ (หากลูกค้าต้องการ)

9. Maintenance

ดูแลซัพพอร์ตการใช้งาน และแก้ปัญหาที่ตรวจพบ

ดูผลงานที่เคยรับปรับแต่งทั้งหมด

ผลงานที่เคยรับทำ

 1. โมปลั๊กอินต่างๆ  เช่น WOOCOMMERCE, SLIDER REVOLUTION, VISUAL COMPOSER, BB PRESS, WP PRO ADVERTISING, WP USER WALLET, DOKAN MARKETPLACE ฯลฯ
 2. โมธีมต่างๆ  เช่น THE7, AVADA, X-STORE, HOTEL MASTER, SUPER STORE, DOKAN THEME, TOPSHOP, SEED ฯลฯ
 3. รับเขียนปลั๊กอิน WORDPRESS หรือปลั๊กอินที่ใช้งานร่วมกับปลั๊กอินอื่นๆ เช่น WOOCOMMERCE, SLIDER REVOLUTION, VISUAL COMPOSER, WOOCOMMERCE POS ฯลฯ
  • ปลั๊กอินสำหรับจัดการระบบประกันสินค้า
  • ปลั๊กอินสำหรับจัดการระบบบริการหลังการขาย
  • ปลั๊กอินสำหรับจัดการ sale เพื่อใช้งานร่วมกันด้วย woocommerce
  • ปลั๊กอินอัพโหลดข้อมูลสินค้าจาก excel ที่ลูกค้ากำหนดเข้า wordpress
  • ปลั๊กอิน woocommerce แจ้งเตือนมีออเดอร์ใหม่เข้าไลน์ (LINE) ร้านค้า
  • ปลั๊กอิน woocommerce แจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะออเดอร์เข้าไลน์ (LINE) ลูกค้า
  • ฯลฯ
 4. รับเขียนธีม WORDPRESS และ WOOCOMMERCE ตามดีไซน์จาก PHOTOSHOP
 5. รับเปลี่ยนเว็บจากที่ไม่ใช่ WORDPRESS มาเป็น WORDPRESS, PHOTOSHOP TO WORDPRESS, PSD TO WORDPRESS, PSD TO WORDPRESS THEME