โม theme flatsome เพื่อแก้ปัญหา woocommerce ภาพสินค้า variable ไม่เปลี่ยนตาม option ที่เลือก

  • ธีม flatsome ใช้ร่วมกับ woocommmerce แต่ลูกค้าพบปัญหาภาพสินค้า variable ไม่เปลี่ยนตาม option ที่เลือก

ผลลัพธ์งานโม

  • เนื่องจากมีการอัพเดทเวอร์ชั่น woocommerce ทำให้ธีมเวอร์ชั่่นที่ใช้งานอยู่นั้นไม่รองรับกับ woocommerce เวอร์ชั่นใหม่ ทำให้ต้องปรับแก้ฟังก์ชั่นการใช้งานของธีมให้ตรงกับ woocommerce ในเวอร์ชั่นใหม่