โมธีม HOTEL MASTER และปลั๊กอิน Goodlayers Hotel/Hostel Plugin ให้ชำระเงินได้ด้วย PaySbuy

ธีม HOTEL MASTER มาพร้อมกับปลั๊กอิน 2 ตัวคือ Goodlayers Hotel Plugin และ Goodlayers Hostel Plugin ซึ่งไม่รองรับการชำระเงินผ่าน PaySbuy ลูกค้าจึงมีความต้องการดังนี้

  • ในส่วนหลังบ้านต้องการให้มีการตั้งค่าการชำระเงินด้วย Email ของ PaySbuy ได้
  • ในส่วนของหลังบ้านต้องการให้เลือกหรือไม่เลือกรับการชำระเงินด้วย PaySbuy ได้
  • ในส่วนของหน้าบ้านเมื่อทำการจองห้อง สามารถเลือกการชำระเงินผ่น PaySbuy ได้
  • เมื่อชำระเงินผ่าน PaySbuy เรียบร้อยมาสร้าง Transaction และจ้องห้องพักให้เหมือนกับชำระเงินผ่านช่องทางเดิมๆ ที่ทางธีมและปลั๊กอินมีมาให้แล้ว

ผลลัพธ์งานโม

  • ในส่วนหลังบ้านต้องการเพิ่มการตั้งค่าการชำระเงินด้วย Email ของ PaySbuy ได้ หลังบ้านธีม HOTEL MASTER สามารถตั้งค่าการชำระเงินด้วย Email ของ PaySbuy ได้
  • ในส่วนของหลังบ้าน เพิ่มให้สามารถเลือกหรือไม่เลือกรับการชำระเงินด้วย PaySbuy ได้ ในส่วนของหลังบ้านธีม HOTEL MASTER  เพิ่มให้สามารถเลือกหรือไม่เลือกรับการชำระเงินด้วย PaySbuy ได้
  • ในส่วนของหน้าบ้านเมื่อทำการจองห้อง สามารถเลือกการชำระเงินผ่น PaySbuy ได้ ในส่วนของหน้าบ้านธีม HOTEL MASTER เมื่อทำการจองห้อง สามารถเลือกการชำระเงินผ่น PaySbuy ได้ในส่วนของหน้าบ้านธีม HOTEL MASTER เมื่อทำการจองห้อง สามารถเลือกการชำระเงินผ่น PaySbuy ได้ในส่วนของหน้าบ้านธีม HOTEL MASTER เมื่อทำการจองห้อง สามารถเลือกการชำระเงินผ่น PaySbuy ได้
  • เมื่อชำระเงินผ่าน PaySbuy เรียบร้อยมาสร้าง Transaction และจ้องห้องพักให้เหมือนกับชำระเงินผ่านช่องทางเดิมๆ ที่ทางธีมและปลั๊กอินมีมาให้แล้ว เมื่อชำระเงินผ่าน PaySbuy เรียบร้อยมาสร้าง Transaction และจ้องห้องพักให้เหมือนกับชำระเงินผ่านช่องทางเดิมๆ ที่ทางธีมและปลั๊กอินมีมาให้แล้ว