2

ในส่วนของหลังบ้านธีม HOTEL MASTER เพิ่มให้สามารถเลือกหรือไม่เลือกรับการชำระเงินด้วย PaySbuy ได้

ในส่วนของหลังบ้านธีม HOTEL MASTER เพิ่มให้สามารถเลือกหรือไม่เลือกรับการชำระเงินด้วย PaySbuy ได้