3

ในส่วนของหน้าบ้านธีม HOTEL MASTER เมื่อทำการจองห้อง สามารถเลือกการชำระเงินผ่น PaySbuy ได้

ในส่วนของหน้าบ้านธีม HOTEL MASTER เมื่อทำการจองห้อง สามารถเลือกการชำระเงินผ่น PaySbuy ได้