โมธีม HOTEL MASTER และปลั๊กอิน Goodlayers Hotel/Hostel Plugin ให้สามารถบล็อกห้องที่เลือกได้

ธีม HOTEL MASTER นั้นเดิมสามารถบล็อกการจ้อง ได้ตามวันที่กำหนดแต่จะเป็นการบล็อกทุกห้องในระบบไปเลย ดังนั้นทางลูกค้าจึงต้องการให้บล็อกได้เฉพาะห้องที่ต้องการเท่านั้น

ผลลัพธ์งานโม

  • เพิ่มให้มีแบบฟอร์มในการกรอกวันที่หรือช่วงเวลาที่ต้องการบล็อกใน หน้าแก้ไขข้อมูลแต่ละห้องพัก ธีม HOTEL MASTER เพิ่มให้มีแบบฟอร์มในการกรอกวันที่หรือช่วงเวลาที่ต้องการบล็อกใน หน้าแก้ไขข้อมูลแต่ละห้องพัก
  • เพิ่มการแสดงข้อมูลการบล็อกห้องพักที่หน้ารวมข้อมูลห้องพักในส่วนของหลังบ้าน ธีม HOTEL MASTER เพิ่มการแสดงข้อมูลการบล็อกห้องพักที่หน้ารวมข้อมูลห้องพักในส่วนของหลังบ้าน
  • ซ่อนหน้าที่ถูกบล็อกออกจากระบบการจองทั้งหน้าค้นหาและ หน้าลิสต์ห้องพัก