โมธีม HOTEL MASTER และปลั๊กอิน Goodlayers Hotel/Hostel Plugin เพื่อสร้างปฏิธินสำหรับจัดการห้องพักในหน้าเดียว

ธีม HOTEL MASTER นั้นเดิมจะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่จำเป็นเช่น ราคาห้องพัก, วันที่บล็อก, จำนวนเตียงที่เหลือ ได้เฉพาะหน้าแก้ไขห้องพักแต่ละห้อง ลูกค้าจึงอยากได้ในรูปแบบปฏิธินที่สามารถทำได้ดังนี้

 • แสดงผลในรูปแบบปฏิธิน และสามารถคัดกรองได้ตามช่วงเวลา
 • สามารถตั้งค่าราคาในแต่ละห้องในแต่ละวันได้
 • สามารถเพิ่มลดจำนวนเตียงในแต่ละห้องได้
 • ทำได้ทุกอย่างข้างต้นในหน้าเดียว

ผลลัพธ์งานโม

 • ทำตามความต้องการข้างต้นทั้งหมดผลลัพธ์ได้ดังภาพหลัก
  • แสดงผลในรูปแบบปฏิธิน และสามารถคัดกรองได้ตามช่วงเวลา
  • สามารถตั้งค่าราคาในแต่ละห้องในแต่ละวันได้
  • สามารถเพิ่มลดจำนวนเตียงในแต่ละห้องได้
  • ทำได้ทุกอย่างข้างต้นในหน้าเดียว
 • ซ่อนห้องที่เตียงไม่พอสำหรับจำนวนผู้เข้าพัก ในหน้าค้นหาห้องพัก
 • ซ่อนห้องที่ไม่มีเตียงเหลือออกจากระบบ
 • แก้ไขระบบคำนวนยอดเงินให้เป็นไปตามตาราง เพราะจากเดิม Hostel Master คำนวนตาม post meta ของแต่ละห้องเท่านั้นไม่ได้นวนตามวันที่กำหนด