โมธีม MicrojobEngine ธีมสำหรับประกาศขายงาน เพื่อเพิ่มการอัพโหลดบุ๊คแบงค์ให้สมาชิกถอนเงิน

MicrojobEngine คือธีมสำหรับประกาศขายงาน ที่ให้สมาชิกมาโพสขายงาน คล้ายกับ fastwork

โดยสมาชิกสามารถเบิกเงินได้ 2 ทางคือผ่าน paypal และ โอนผ่านธนาคาร แต่ระบบเดิมนั้นไม่มีฟิลด์ให้อัพโหลดภาพหลักฐานหน้าบุ๊คแบงค์ ทางลูกค้าจึงต้องการให้จัดทำขึ้น

ผลลัพธ์งานโม

  • หลังจากเพิ่มฟิลด์แล้วามารถอัพโหลดเอกสารชนิ JPEG, JPG, PNG, PDF ได้ผ่านฟิลด์ในกรอบดังภาพหลัก
  • โมธีม MicrojobEngine เพิ่มการแสดงผลในหลังบ้านให้แอดมินเห็นภาพเอกสารในรายละเอียดการถอนเงิน