โมปลั๊กอิน Omise Payment Gateway สำหรับ Woocommerce ให้แสดงผลแบบ Popup

  • ทำให้ฟอร์ม Omise Payment Gateway ในหน้า Checkout ของ woocommerce แสดงแบบ Popup
  • ทำหน้าตาฟอร์มให้ดูน่าเชื่อถือ

ผลลัพธ์งานโม

  • ปรับแต่ง woocommerce template สำหรับแสดงผลการชำระเงินผ่าน Omise