โมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกและล็อกอินของ WooCommerce

  • ต้องการให้แบบฟอร์มสมัครสมาชิกมีหัวข้อเพิ่มจากแบบฟอร์มเดิม ได้แก่ ยืนยันรหัสผ่าน, รหัสผู้ค้า, ชื่อ-สกุล, ชื่อบริษัท, ชื่อโรงงาน, หน่วยงานที่สังกัด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์แฟกซ์ และ ผู้รับผิดชอบ
  • ต้องการให้ลบหัวข้อ Username ออกจากแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  • ต้องการให้หน้าบัญชีของฉัน (my account) แสดงผลในรูปแบบ tab ได้แก่ tab login และ tab register

ผลลัพธ์งานโม

  1. โมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกและแบบฟอร์ม login ของ Woocommerce ให้แสดงผลในรูปแบบ tab ดังรูป
  2. ลบหัวข้อ Username ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก และเพิ่มหัวข้อในแบบฟอร์ม ได้แก่ ยืนยันรหัสผ่าน, รหัสผู้ค้า, ชื่อ-สกุล, ชื่อบริษัท, ชื่อโรงงาน, หน่วยงานที่สังกัด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์แฟกซ์, ผู้รับผิดชอบ ดังรูป