โม slider revolution ให้ดึงโพสที่อยู่ใน 2 หมวดหมู่ที่กำหนด

  • ต้องการให้ Slider ดึงโพสที่อยู่ทั้งในหมวดหมู่ A และ หมวดหมู่ B โดยที่ตัดโพสที่อยู่เพียงหมวดใดหมวดหนึ่งออก เหลือแสดงไว้เฉพาะที่อยู่ทั้ง 2 หมวดจริงๆ เท่านั้น
  • แสดง Slider ก่อนเนื้อหาของบทความ

ผลลัพธ์งานโม

  • แสดงโพสในรูปแบบที่ตั้งค่าผ่าน Slider revolution > Edit Slider แต่ดึงข้อมูลจากโพสที่ได้จาก ฟังก์ชั้น การโม (***โดยปกติ Slider revolution จะให้เลือกหมวดหมู่โพสได้อยู่แล้ว แต่ไม่มีให้เลือกเฉพาะโพสที่อยู่ใน 2 หมวดที่กำหนดเท่านั้น)
  • การแสดงผลในส่วนของก่อนเนื้อหาบทความแสดงผ่าน Filter Content