โมหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Thank you ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินพร้อมแจ้งชำระเงินผ่าน Seed confirm pro

  • ต้องการปรับหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Woocommerce Thank you page ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารอย่างชัดเจน
  • ในขั้นตอนแจ้งชำระเงินให้มีแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินแสดงด้วย โดยใช้ปลั๊กอิน Seed Confirm Pro
  • ปรับหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Woocommerce Thank you page ) ให้ดูเรียบร้อยและน่าเชื่อถือ
โมหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Woocommerce Thank you page ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารพร้อมโม Seed confirm pro ให้แสดงผลและแจ้งชำระเงินได้ในชั้นตอนแจ้งชำระเงิน

ผลลัพธ์งานโม

  • ออกแบบและโม Template woocommerce thankyou ให้มีการแสดงขั้นตอนการชำระเงิน
  • โม Seed Confrim Pro ให้แสดงผลในขั้นตอนที่ 2 แจ้งชำระเงิน และสามารถแจ้งชำระเงินได้จากหน้านี้ ปรับหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Woocommerce Thank you page ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารอย่างชัดเจน ในขั้นตอนแจ้งชำระเงินให้มีแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินแสดงด้วย โดยใช้ปลั๊กอิน Seed Confirm Pro