26012018

โมหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Woocommerce Thank you page ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารพร้อมโม Seed confirm pro ให้แสดงผลและแจ้งชำระเงินได้ในชั้นตอนแจ้งชำระเงิน

โมหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Woocommerce Thank you page ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารพร้อมโม Seed confirm pro ให้แสดงผลและแจ้งชำระเงินได้ในชั้นตอนแจ้งชำระเงิน