โมหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน ( Thank you ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินพร้อมแสดงแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินผ่าน Seed confirm pro

  • ต้องการปรับหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน ( Woocommerce Thank you page ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารอย่างชัดเจน
  • ต้องการให้ขั้นตอนแจ้งชำระเงินมีแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินแสดงด้วย โดยใช้ปลั๊กอิน Seed Confirm Pro
  • ต้องการปรับหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน ( Woocommerce Thank you page ) ให้ดูเรียบร้อยและน่าเชื่อถือ

ผลลัพธ์งานโม

  • ออกแบบและโม Template woocommerce thankyou ให้มีการแสดงขั้นตอนการชำระเงิน
  • โม Seed Confrim Pro ให้แสดงผลในขั้นตอนที่ 2 แจ้งชำระเงิน และสามารถแจ้งชำระเงินได้จากหน้านี้