โมธีม the7 เพื่อแสดงโฆษณาจากปลั๊กอิน WP PRO Advertising

ต้องการให้โฆษณาแสดงทั้งหมด 6 จุดดังนี้

  1. ด้านซ้ายของ slider ในหน้า home
  2. ด้านขวาของ slider ในหน้า home
  3. ด้านซ้ายของเนื้อหาในหน้า post
  4. ด้านขวาของ เนื้อหาในหน้า post
  5. ส่วนล่างสุดของเนื้อหาในหน้า post
  6. ป็อบอัพในทุกๆ หน้า

ผลลัพธ์งานโม

  • หน้า home WP PRO Advertising แสดงหน้า home
  • หน้า post WP PRO Advertising แสดงหน้า post