โมธีม First หน้า account ( /my-account/ ) ให้ดูดี มีความสวยงามและใช้งานง่าย

  • ต้องการปรับหน้า account ( /my-account/ ) ให้ดูดี มีความสวยงามและใช้งานง่าย

ผลลัพธ์งานโม

  • ออกแบบและโมธีม First หน้า account ให้มีหน้าตาที่สวยงาม และมีความเป็นสัดส่วนทำให้ดูใช้งานได้ง่ายขึ้น