โมธีม First หน้า Blog ให้แสดงบทความที่ได้รับความนิยม และหมวดหมู่ด้านข้าง เหมือนเว็บตัวอย่าง

  • ต้องการให้หน้า Blog มีการแสดงผลแบบเว็บตัวอย่าง

ผลลัพธ์งานโม

  • โมธีม First หน้า Blog ให้มีการแสดงผลแบบเว็บตัวอย่าง โดยทำให้มีบทความที่ได้รับความนิยม และทำให้หมวดหมู่ด้านข้างมองเห็นง่ายขึ้นและสะดวกต่อการค้นหาด้วยหมวดหมู่