โมธีม First หน้า shop ให้แสดงผลปกติ และทำตัวเลขสินค้าลดราคาให้เป็นสีแดง หน่วยเงินเป็น บาท

  • ต้องการปรับหน้า shop ( /shop/ ) ให้แสดงผลปกติ
  • ต้องการปรับตัวเลขสินค้าลดราคาให้เป็นสีแดง หน่วยเงินเป็น บาท

ผลลัพธ์งานโม

  • โมธีม First หน้า shop ( /shop/ ) ให้แสดงผลปกติ และปรับตัวเลขสินค้าลดราคาให้เป็นสีแดง หน่วยเงินเป็น บาท