โมส่วนหัวของธีมและเขียนปลั๊กอิน ระบบ Login ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าส่งตัวอย่างส่วนหัวของเว็บไซต์เว็บหนึ่งมาให้เพื่อโมเว็บเดิมให้มีส่วนหัวของเว็บเป็นไปตามตัวอย่าง ซึ่งระบบมีดังนี้

 • ปรับตำแหน่ง Logo ไปอยู่ทางด้านซ้าย
 • ปรับต่ำแหน่งเมนูอยู่กลางหน้า
 • เพื่อไอคอนสมัครสมาชิกและค้นหาที่ด้านขวา
 • โดยไอคอนสมัครสมาชิก เมื่อ hover จะแสดงป็อบอัพให้ล็อกอิน ซึ่งธีมเดิมนั้นไม่มีในส่วนนี้ และภายในป็อบอัพเมื่อคลิกปุ้ม Register จะเปลี่ยนฟอร์มในป็อบอัพไปเป้น Register Form ซึ่งต้องมีข้อมูลดังนี้
  • อีเมลล์
  • รหัสผ่าน
  • รหัสผ่าน(อีกครั้ง)
  • ชื่อ
  • นามสกุล
 • ต้องการ Shortcode สำหรับ Register Form เพื่อนำไปวางในหน้าเว็บที่ต้องการ ( รูปแบบไม่เหมือนกับ Register Form ก่อนหน้า)

 

ผลลัพธ์งานโม

 • ส่วนหัว
 • ป็อบอัพ Login Popup Login
 • ป็อบอัพ Register Form Popup Register Form
 • Short Code สำหรับสมัครสมาชิก [cmn_custom_registration]