โมธีมที่ลูกค้าจ้างผู้อื่นเขียนขึ้นมา เพื่อจัดการการแสดงผลข้อมูลสินค้าและฟิลเตอร์

  • ต้องการให้เมนูในกรอบด้านสีน้ำเงินเลื่อนตามการ scroll เมาซ์
  • ต้องการให้ระบบฟิลเตอร์สินค้า
    • หมวดหมู่สินค้า
    • custom filed สินค้า
    • การแสดงผล 2 รูปแบบคือ grid และ list
  • ต้องการให้ข้อมูลสินค้าในกรอบสีส้มแสดงเพิ่มมาเรื่อยๆ เมื่อมีการ scroll เมาซ์ลงไปเรื่อยๆ

ผลลัพธ์งานโม