โมปลั๊กอิน User Wallet Credit System ( ewallet สำหรับ woocommerce ) ให้มีระบบโบนัส และประวัติธุรกรรม

ปลั๊กอิน User Wallet Credit System คือ ปลั๊กอินที่ทำให้ woocommerce สามารถซื้อสินค้าได้ด้วยเงินเสมือน( e-wallet )

 • ต้องการเพิ่มให้ในส่วนหลังบ้าน ในการจัดการยอดเงิน ( เติม-หัก ยอดเงินโดย admin ) สามารถค้นหาชื่อลูกค้าได้ด้วย order id จากเดิมทำได้แค่เลือกจาก Dropdown List ดังภาพ
  ในส่วนหลังบ้าน ในการจัดการยอดเงิน ( เติม-หัก ยอดเงินโดย admin ) ของปลั๊กอิน User Wallet Credit System
 • เพิ่มให้ admin สามารถตั้งค่าโบนัสการเติมเงินได้ เช่น 500 บาทขึ้นไปโบนัสฟรีอีก 50 บาท หรือ 1000 บาทขึ้นไปได้โบนัส 10% เป็นต้น
 • เพิ่มระบบเก็บ Log การเติมเงิน หรือหักเงิน เพื่อให้ admin สามารถดูรายงานย้อนหลัง หรือแก้ไขได้
  • ตารางแสดงผลประวัติการทำธุรกรรม( Log ) e-wallet ของลูกค้าแต่ละคนจะมีข้อมูลดังนี้
   • ID : ไอดีของประวัติ
   • Editor : มีการกระทำโดยใคร เช่น admin คือทำโดย admin , order คือเกิดจากการเติมเงินหรือตัดเงิน
   • Action : คือบอกว่า add, subtract, update(เติมเงิน, ตัดเงิน หรือ อัพเดทยอด)
   • Amount : ยอดที่ถูก add, subtract, updateโดย admin หรือยอดเงินที่ลูกค้าจ่าย
   • Bonus : ยอดโบนัสที่ลูกค้าได้รับหากผ่านเงื่อนไข
   • Order ID : เลขออเดอร์ที่ทำให้มีการตัดหรือเติมเงินเกิดขึ้นพร้อมลิงก์ที่คลิกไปหน้าออเดอร์นั้น
   • Message : ข้อความที่ admin ฝากถึงลูกค้าหากมีการตัดหรือเติมเงินโดย admin (สามารถดูได้โดยนำเมาส์ไปวางบนไอคอมรูปโน๊ต)
   • Date time : วันเวลาที่เกิดธุรกรรม

ผลลัพธ์งานโม

 
 • ในส่วนหลังบ้าน ในการจัดการยอดเงิน ( เติม-หัก ยอดเงินโดย admin ) สามารถค้นหาชื่อลูกค้าได้ด้วย order id ในส่วนหลังบ้าน ในการจัดการยอดเงิน ( เติม-หัก ยอดเงินโดย admin ) สามารถค้นหาชื่อลูกค้าได้ด้วย order id  ของปลั๊กอิน User Wallet Credit System
 • เพิ่มให้ admin สามารถตั้งค่าโบนัสการเติมเงินได้ เช่น 500 บาทขึ้นไปโบนัสฟรีอีก 50 บาท หรือ 1000 บาทขึ้นไปได้โบนัส 10% เป็นต้น โดยสร้างเป็นตารางในส่วนของการ setting ดังภาพ ตั้งค่าโบนัสการเติมเงิน  ของปลั๊กอิน User Wallet Credit System
 • เพิ่มระบบเก็บ Log การเติมเงิน หรือหักเงิน เพื่อให้ admin สามารถดูรายงานย้อนหลัง หรือแก้ไขได้ ดำเนินการโดยเพิ่มแถบใหม่ภายใน woocommerce เพื่อเข้าไปดู Log ระบบเก็บ Log การเติมเงิน หรือหักเงิน เพื่อให้ admin สามารถดูรายงานย้อนหลัง หรือแก้ไขได้ ของปลั๊กอิน User Wallet Credit System